1 Մտնում ենք ադմին հատվածը։

2. Ձախ մենյուից ընտրում ենք users բաժինը։

Ինչպես ավելացնել նոր user

3. Add new:

4. Լրացնում ենք username, email, copy ես անում password :

5. Add new users սեղմում ենք։

6. Ադմինի աջ վերևի անկյունից սեղմում ենք log out:

7. Նորից փորձում ենք մտնել արդեն մեր userov, չմոռանալով հիշելու համար նշել, որ արդենմեր համակարգիչը մեր տվյալները հիշի ամեն անգամ նորից չհավաքենք՝ remember: