1. Ինֆո վերլուծություն

2. Պլանավորում

3. Դիզայն

3 Զարգացում

4. Թեստավորում

5. Ծառայություն