November 2017
Զգուշացեք երաշխավորող SEO “մասնագետներից”

SEO բացվում է “search engine optimization” or “search engine optimizer”, որը կամ որոնման համակարգերի օպտիմալացման գործն է, կամ այդ գործը կատարող ընկերությունը։ Երբ ընկերությունը որոշում է SEO խորհրդատու վարձել, դա կարևոր որոշում է նրա համար․ այդ որոշման արդյունքում կայքը կամ կարող է շատ առաջ գնալ, բարելավել իր դիրքերը, կամ լրջորեն վնասվել, գցել վարկանիշը։ Անպատասխանատու SEO խորհրդատուները մեծ վնասներ կարող են պատճառել կայքին։ Պատասխանատու ընկերությունները այսպիսի

Առաջին հայացքից կայքի գնահատման 5 կարևոր կետեր

Ինչպե՞ս կարող ենք 5 րոպեում գնահատել կայքը SEO տեսանկյունից և կազմել հիպոթեզների նախնական ցանկ․ Առաջին․ կայքի թաքնված վտանգներից կարող է լինել domain, այսինքն՝ անվան հետ կապված լուրջ խնդիրներ․ նախկին տուգանքներ, ֆիլտրացիաներ: Դրանք Google որոնման համակարգի սահմանած, այսպես կոչված, “պատիժներն” են այն կայքերին, որոնք խախտել են Penguin և Panda օրենքները․ Կայքը ստուգեք, օրինակ Barracuda -ով ԱՆՎՃԱՐ    Երկրորդ․ ստուգեք, կայքը ունի XML և HTML քարտեզներ։  Դրանցից մեկը որոնման համակարգերի

September 2015
Google’s New Logo

Google not only updates its algorithm every time to respond the searchers’  intentions, even trying to guess what they want to find out, they also make lot more fun in their interface.  We all know their interface follows popular world events, people, figures not only worldwide, but narrowing down to nation, country, personality.  Wow, we just can’t see us away from Google yet, because they

August 2015
Google Created Parent Company

Google announced creation of a new publicly traded company, named Alphabet, under umbrella of which Google is “hosting” its multiple businesses. It is announced that Alphabet will be run by Larry Page and Sergei Brin, who are co-founders of Google.  The new CEO is Sundar Pichai. Google will become one of the companies of Alphabet. Alphabet will be a conglemerate of companies, while Google will

January 2015
Ինչու է ձեր կայքը Google-ից նախազգուշացում ստացել

Գործող վեբ կայքեր ունեցող գործատերերից շատերն այս տարի հավանաբար ստացել են այսպիսի զգուշացում. Fix mobile usability issues found on http://www.yourdomain.com/ To: webmaster of http://www.yourdomain.com/ Google systems have tested 133 pages from your site and found that 100% of them have critical mobile usability errors. The errors on these 133 pages severely affect how mobile users are able to experience your website. These pages will not


January 2015

Page 1 of 1112345...10...Last »